رفتن به نوشته‌ها

Tag: کسب و کار هاروارد

مدیریت در جهان امروز

تا پیش از همه‌گیری کووید-۱۹ مدیران کسب ‌و‌کار بر اساس توانایی خود در مدیریت و ارزیابیِ کارکنانیِ با مجموعه ‌وظایفی مشخص، انتخاب می‌شدند و ترفیع می‌گرفتند. اما سه روند رو به رشد در دنیای بعد از کرونا وجود دارد که تعاریف سنتی از نقش مدیر…