رفتن به نوشته‌ها

Tag: مدیریت

مدیریت در جهان امروز

تا پیش از همه‌گیری کووید-۱۹ مدیران کسب ‌و‌کار بر اساس توانایی خود در مدیریت و ارزیابیِ کارکنانیِ با مجموعه ‌وظایفی مشخص، انتخاب می‌شدند و ترفیع می‌گرفتند. اما سه روند رو به رشد در دنیای بعد از کرونا وجود دارد که تعاریف سنتی از نقش مدیر…

افزایش سطح رضایت و امنیت رانندگان اسنپ!

مقدمه برای شروع منطقی است که وقتی از افزایش سطح رضایت و امنیت رانندگان سرویس تاکسی مثل اسنپ میخواهیم صحبت کنیم باید ابتدا کمی از مدیریت حرف بزنیم که در ادامه سراغ رفتار سازمانی و بصورت کلی رضایت شغلی خواهیم رفت. کتاب مدیریت رفتار سازمانی…