رفتن به نوشته‌ها

Tag: اسنپ

افزایش سطح رضایت و امنیت رانندگان اسنپ!

مقدمه برای شروع منطقی است که وقتی از افزایش سطح رضایت و امنیت رانندگان سرویس تاکسی مثل اسنپ میخواهیم صحبت کنیم باید ابتدا کمی از مدیریت حرف بزنیم که در ادامه سراغ رفتار سازمانی و بصورت کلی رضایت شغلی خواهیم رفت. کتاب مدیریت رفتار سازمانی…